Hør akustiske numre


Velkommen til Psykiatrisk Privatklinik

Idégrundlag:
Ideen til at åbne min egen klinik er modnet igennem de senere år, hvor jeg efter 14 år indenfor hospitalspsykiatrien kan konstatere, at min altovervejende interesse indenfor faget er den direkte behandlingsrelation til klienterne samt arbejdet som psykiatrisk lægekonsulent.

Jeg har derfor valgt at åbne Psykiatrisk Privatklinik i nogle dejlige lokaler på det tidligere Sct. Maria Hospital den 1. marts 2007. Det har været et stort spring at starte ud som selvstændig uden nogen form for overenskomst med sygesikringen, men jeg mener, at tiden nu er moden til at tage denne udfordring op.

Som det fremgår af mine visioner, har jeg en drøm om, at Psykiatrisk Privatklinik med tiden vil udvikle sig til en klinik med et tværfagligt behandlerteam med mulighed for at tilbyde en endnu bredere vifte af behandlingstilbud til glæde for klienterne.

Målgruppe:

  • Personer over 14 år, der har brug for udredning og behandling af en psykisk sygdom (se under behandling). De skal endvidere som udgangspunkt være villige til at betale selv (se priser og eventuelle tilskudsmuligheder under behandling).

  • Kommuner og institutioner, der har behov for psykiatrisk konsulentbistand (se under psykiatrisk lægekonsulent).

  • Kommuner, forsikringsselskaber mv., der har behov for at få foretaget en speciallægeundersøgelse af en klient i forhold til sager omhandlende forsikring, pension, generhvervelse af arbejdsevne mv. (se under speciallægeerklæringer).


 
 
 
 
Lavet af Jesper Brix