Hør akustiske numre
her


Behandling

Når livet gør ondt, kan det komme til udtryk på mange forskellige måder, såsom:

Yderligere oplysninger om disse sygdomme kan findes på http://www.netpsykiater.dk og http://www.psykiatrifonden.dk

Når livet gør ondt og udtrykker sig som sygdom, kan årsagerne være mange, og som regel handler det om en kombination af flere faktorer, såsom:

 • Medfødt og tidligt indlært sårbarhed (biologisk, psykologisk og social)

 • Miljøpåvirkninger under opvæksten (fysiske, psykiske og sociale)

 • Belastninger og stresspåvirkninger i nutiden (fysiske, psykiske og sociale)

Denne årsagssammenhæng udtrykkes godt i en sårbarheds-stress-model for psykiske sygdomme, og en anvendelse af denne model i udredningsfasen giver en god baggrund for at tilrettelægge den bedst mulige behandling.

 Når livet gør ondt, kan der være brug for hjælp, såsom:

 • Støttende samtaler

 • Psykoterapi (individuel, gruppe)

 • Medicin

 • NADA (øre akupunktur)

 • Psykoedukation (sygdomslære)

 • Familiesamtaler

 • Sociale foranstaltninger

 

Psykiatrisk Privatklinik kan tilbyde den hjælp, du har brug for:

 • Kort ventetid

 • Hurtig udredning ved erfaren speciallæge i psykiatri

 • En hurtig iværksat differentieret behandling, som beskrevet ovenfor

 • Diskretion

 • Behagelige rammer i det tidligere Sct. Maria Hospital

 

Min faglige interesse og udfordring er:

·        At møde dig med respekt og ligeværdighed og tilbyde mig som specialist og hjælper i udredningen af den ofte meget sammensatte problemstilling, der har ført til den psykiske sygdom, der også altid påvirker det nærmeste netværk, familien.

·        At tilrettelægge en relevant behandlingsplan, der bygger på et holistisk menneskesyn, og derfor som udgangspunkt vil være en kombination af psykoterapi, sygdomslære, medicinsk behandling, familiesamtaler og evt. information og forslag til sociale foranstaltninger.

·        At hjælpe dig til at få en større indsigt i din måde at tænke, føle og handle på ud fra tidligt indlærte automatiserede mønstre.

·        At hjælpe dig til at opdage andre mere hensigtsmæssige og selvunderstøttende bevidste mønstre, så du derigennem opnår større personlig styrke, selvværd og frihed til at møde livets udfordringer på en ny, mere realistisk og nysgerrig måde.

·        At lære dig, hvordan du kan forebygge tilbagefald i nye sygdomsepisoder ved større sygdomsforståelse, opmærksomhed på tidlige advarselssignaler, tilegnelse af nye adfærdsstrategier m.m.

·        At hjælpe dig til at ”holde af livet” på trods af tab, kriser, problemer, belastninger, udfordringer og modgang, som er uløseligt forbundet med livet. 

      Hvad koster det?

Da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen, vil du som udgangspunkt selv skulle betale for behandlingen.

·        Udredning (1-3 gange á 1 time): 1050 kr. pr. gang

·        Enkeltsamtaler (á 1 time): 925 kr.

·        Forløb (blokke på 5 gange á 1 time): 4000 kr.

·        Familiesamtale (1-2 gange á 1½ time): 1100 kr. pr. gang

·        Kognitivt gruppeforløb (13-15 gange á 1½ time): 6.500-7.500 kr.

·        Analytisk gruppeforløb (varierende antal gange á 1½ time): 500 kr. pr gang

 

Mulighed for tilskud:

 • Hvis du er tilmeldt sygesikringsgruppe 2

 • Hvis du ansøger om og får bevilget et kommunalt tilskud

 • Hvis du har en privat eller arbejdsmæssig sygeforsikring


 
 
 
 
Lavet af Jesper Brix