Hør akustiske numre
her


Speciallægeerklæringer
  • Målgruppe: kommuner, forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrrelsen mv.

  • Honorar: vil afhænge af tidsforbrug, men det aktuelle prisniveau er 4000-7000 kr. excl. moms.

  • Tidsperspektiv: Aktuelt vil en klient få tilsendt spørgeskemaer indenfor 1 uge, få en tid til undersøgelse indenfor 2 uger, og erklæringen vil være returneret til anmoder i løbet af 3 uger.

 
 
 
 
Lavet af Jesper Brix