Hør akustiske numre
her


Værdigrundlag

De grundlæggende værdier, der er fundamentet i relationen til klienten, er:

 • Respekt

 • Ligeværdighed

 • Indlevelse (empati)

 • Tillid

 • Tryghed

 • Tilgængelighed

 • Umiddelbarhed

 • Diskretion

Til de grundlæggende værdier knytter sig følgende faglige værdier:

 • Faglig dygtighed

 • Opdateret viden

 • Risikovillighed

 • Nytænkning

 • Engagement

 • Arbejdsglæde

 • Ansvarlighed

 • Tålmodighed

Denne opremsning af værdier kan umiddelbart virke overvældende og måske ligefrem uvedkommende. Jeg er dog i mit mangeårige arbejde indenfor psykiatrien med mange hundrede patientforløb blevet mere og mere bevidst om, at det er disse værdier i behandlingsrelationen, som patienterne har sat pris på og oplevet som årsagen til, at de har fået det bedre.

Ligesom tænkning og handlemønstre i vores daglige relationer til andre mennesker ofte er automatiske og ubeviste, kan de værdier, som et behandlingssamarbejde bygger på, være ubevidste i den daglige travlhed. Jeg har haft en fantastisk mulighed for at blive mere bevidst om ovennævnte værdier i forbindelse med planlægningen af Psykiatrisk Privatklinik, og jeg er overbevist om, at det er sundt at finde værdigrundlaget frem en gang imellem, så det også i fremtiden afspejler sig i min relation til klienterne.       

Der findes sjældent lette løsninger i behandlingen af psykiske sygdomme, krisereaktioner, stress mv. Det er dog min erfaring, at et samarbejde imellem klient og behandler, der bygger på ovennævnte værdigrundlag kan lindre, behandle og til tider fjerne den tilstand, som har forårsaget, at livet gør ondt. Indsigt i egen sygdom og baggrunden herfor, kan give anledning til personlig udvikling, begrænsning af sygdommens sværhedsgrad og forebyggelse af tilbagefald, så fremtiden kan tegne sig mere lys og fortrøstningsfuld. Der kan være brug for hjælp til dette arbejde, og det tilbyder Psykiatrisk Privatklinik ud fra ovennævnte værdigrundlag.
 

 
 
 
 
Lavet af Jesper Brix