Hør akustiske numre
her


Visioner

  • At Psykiatrisk Privatklinik vil være et behandlingstilbud til glæde for personer/klienter med psykiske sygdomme, krisereaktioner, stress mv..

  • At Psykiatrisk Privatklinik på trods af egenbetaling kan være et godt tilbud til mange klienter på grund af konceptets kvaliteter: kort ventetid, hurtig og rationel udredning af speciallæge, hurtig iværksat behandling, en holistisk sygdomsforståelse, differentierede behandlingstilbud, værdigrundlag mv.

  • At Psykiatrisk Privatklinik i løbet af få år kan udvikle sig til at blive et endnu mere alsidigt behandlingstilbud ved ansættelse af andre faggrupper til glæde for klienterne.

  • At Psykiatrisk Privatkliniks værdigrundlag altid vil afspejle sig i mødet med klienten og dermed danne grundlag for den bedst mulige behandlingsalliance, idet behandlingsresultatet er uløseligt forbundet hermed.

  • At klienterne altid vil føle sig trygge ved at tilkendegive deres mening om Psykiatrisk Privatklinik og behandlingen.

 


 
 
 
 
Lavet af Jesper Brix